വിശുദ്ധ നഗരം കാണാം

വിശുദ്ധ നഗരം  കാണാം

യെരുശലേം നഗരത്തിലൂടെ ഒരു വെര്‍ച്ച്വല്‍ ടൂര്‍. പ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ ലീന്‍ തോബിയാസ് അയച്ച് തന്നത് Click Here…

പരിശുദ്ധ ബാവാ തിരുമേനിയുടെ വലിയ നോമ്പ് കല്പന വായിക്കാം

പരിശുദ്ധ ബാവാ തിരുമേനിയുടെ വലിയ നോമ്പ് കല്പന വായിക്കാം

Dearly Beloved, The Church enters the holy period of the Great Lent which…

ദുഖവെളളി

ദുഖവെളളി

അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടാണ് സഭാ ദിനത്തിലെ ധ്യാന ചിന്ത. നിര്‍മ്മല കുഞ്ഞാടാകുവാനും, അനുഭവപ്പെടുവാനും ഭോജ്യമാകുവാനും സാധിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. നുറുക്കപ്പെട്ട…

പെസഹാ വ്യാഴം

പെസഹാ വ്യാഴം

നുറുക്കപ്പെട്ട പുഷ്പം സഭാ ധ്യാന ദിനമായി മുറിയ്ക്കപ്പെട്ട അപ്പമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. സര്‍വ്വലോകത്തിനായും രക്ഷണ്യ ഭക്ഷണമായി അവതരിച്ചു. മുറിക്കപ്പെട്ട…

ഓശാന ഞായര്‍

ഓശാന ഞായര്‍

സര്‍വ്വലോകത്തിനായും നുറുക്കപ്പെട്ട ദിവ്യാനുഭവമാണ് ഓശാനയിലെ ധ്യാനചിന്തം. ചവിട്ടിമെതിക്കപ്പെട്ടിട്ടും സൌരഭ്യം നഷ്ടമാകാത്ത ശ്രേഷ്ഠപുഷ്പം നമുക്കൊരു ധ്യാനമാണ്. വിചിന്തനമാണ് നുറുക്കപ്പെട്ട…

ഹാശാ ആഴ്ച്ച

ഹാശാ ആഴ്ച്ച

നമ്മുടെ കര്‍ത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുതമ്പുരാന്റെ പീഡാനുഭവത്തിലേക്ക് പരി. സഭ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. കുറേനക്കാരനായ ശീമോനെപ്പോലെ കര്‍ത്താവിന്റെ ക്രൂശ് ചുമക്കുവാനും…

നോമ്പിലെ നൊമ്പരം

നോമ്പിലെ നൊമ്പരം

സാത്താനാല്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നാല്പതു ദിവസം മരുഭൂമിയില്‍ ആയിരുന്ന കര്‍ത്താവിന്റെ വാസം കാട്ടുമ്യഗങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നെങ്കിലും ദൂതന്മാരുടെ ശ്രുശ്രൂഷ അവന് ലഭിച്ചിരുന്നു.(വി.…

Passion week Icons

Passion week Icons

The iconography of our Orthodox Church, with all of its symbolism and spiritual…

പെസഹാ അപ്പവും പാലും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

പെസഹാ അപ്പവും പാലും ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം

അപ്പത്തിന്റെ ചേരുവകള്‍ അരി        1 കിലോ പച്ചതേങ്ങാ    2 എണ്ണം ഉഴുന്ന്        150 ഗ്രാം…

Good Friday

Good Friday

According to the Hebrew custom, the "Royal Hours", four in number, are read…

Palm Sunday

Palm Sunday

Palm Sunday celebrates the glorious and brilliant feast of the Entrance of Jesus…